Imphal / Tashar-Sunday Church-Village

 

 

dsc_0049

Imphal